Anna Sandklef, Informations- och näringslivschef på Gnesta kommun

I vår uppfräschning av webbplatsen; responsiv, ny design och delvis ny struktur, fick vi bra stöd i hela processen, kreativa lösningar, tidsplanen höll och vi är jättenöjda med leveransen, kompetensen och supporten.