Ulrika Hällemarker, webbkoordinator Högskolan i Halmstad

Med Limepark som webbpartner byggde vi vår nya webbplats. De hjälpte oss att ta fram den grafiska formen och mallar i Sitevision till både intranät och extern webb. Detta gjorde de mycket snabbt och effektivt. De var lyhörda för våra synpunkter, kunniga inom området och vi ser fram mot ytterligare samarbete.