Lustfylld kunskap om språk och kultur på ny webbplats för Isof

2022-02-24

Hur paketerar man mängder av information och textmaterial på ett lättillgängligt och stimulerande sätt? Det var den inspirerande huvudutmaningen i arbetet med ny webbplats till Institutet för språk och folkminnen.

  • Design
  • Mallbygge
  • Utveckling
  • Projektledning
  • Tillgänglighet

Strukturen var djup och det var svårt att hitta bland allt innehåll. På den gamla webbplatsen kändes informationen lite livlös och möjligheten att visa bredden av verksamheten saknades, tyckte Ester Ehnsmyr och Linn Kierkegaard som var projektledare för Isofs arbete med den nya webben.

— Förut jobbade vi nästan bara med nyheter, vi kände att vi behövde hitta andra sätt och nya vägar att visa aktuellt innehåll. På den webbplatsen fick vi nu nya verktyg för att kunna lyfta fram, presentera och ge informationen liv.

— Den gamla strukturen var hopplös och man fick gräva för djupt för att hitta innehåll. Vi var ute och pratade med avdelningar och fångade upp behov. Efter en förstudie så vi fick mer på fötterna om vad som behöver göras. Under projektet har vi arbetat fram lösningar på utmaningarna tillsammans med Limepark. På den nya webbplatsen är informationen tydligt uppmärkt med expertområden och ämnen och det har överlag blivit en mycket mer strukturerad webbplats.

Startsida Isof

Startsida

Boxnavigering på landningssida

Boxnavigering på landningssida

Undersida med modulen Filtrerad lista

Undersida med modulen Filtrerad lista

Vakande ögon hittar oupptäckt problem

På Limepark utgår vi ofta från det paket som vi kallar “Snabbstart” och så var fallet även i samarbetet med Isof. Det innebär att från den dag som designskisserna är godkända kan kunden börja arbeta med sitt innehåll i sitevisiongränssnittet. Kundens administratörer ser webbplatsens färg och form växa fram under vår produktionsfas medan de själva jobbar med struktur, text och bilder. Samtidigt ser Limeparks mallbyggare webbplatsens verkliga innehåll komma på plats.

För Isof innebar detta att ett icke tidigare uppfyllt behov kunde upptäckas och lösas på ett sätt som visade sig bli webbplatsens mest omtyckta funktion. För hur mycket arbete man än lägger ner på en förstudie så är det inte sällan nya användningsfall dyker upp när det faktiska innehållet infinner sig. Vi hittade sidor där redaktörer improviserade fram lite olika lösningar och töjde på funktioners tänkta användningsområde. Superkreativt och smart av redaktörerna men inte så effektivt eller förvatningsvänligt i längden. En extrainsatt workshop senare kunde vi tillsammans med kunden precisera vad som behövdes. Detta utmynnade i en helt ny modul som löste knutarna på ett mycket bättre sätt.

Filtrerad lista är en favorit, för den löser så mycket problematik för oss.

Modulen "Filtrerad lista" fungerar ungefär som en nyhetsmodul men med möjlighet till bland annat filtrering, paginering och alternativa informationskällor. Att kunna välja vilket visningsläge modulen ska använda är också en nyckelfunktion. Innehållet kan visas som kort i ett rutnät eller som en vertikal lista. Genom den utökade möjligheten att applicera en egen velocitymall kan den listade informationens utseende skräddarsys efter användningsfallet. Modulen vidareutvecklades och är nu en modul som finns på vårt eget modultorg under namnet Filtrerbar listning.

En oväntad färgklick och mångfaldig navigering

Nya färger skulle självklart pryda den nya webbsidan - blånande berg, rosa tegel och ärtgrönt blev det nu så omtyckta resultatet. En genomtänkt design förhöjer upplevelsen av webben och färgerna är en viktig del av det. För att frångå den mer modesta myndighetskänslan som Isof tidigare har dragits med spelade dessa färger en stor roll.

Den förtydligade navigeringen har i sin tur varit oerhört viktig för den här informationsspäckade webbplatsen. Boxnavigering har blivit den nya standarden på offentlig webb eftersom den talar ett klarspråk som är svårt att slå. På Isof.se har vi även lämnat kvar stödet av en horisontell huvudmeny, delvis för att lyfta fram utbudet och delvis för att göra det enkelt att byta spår. Andra sätt att hitta det man söker är via just sökfältet. Det ska finnas många vägar in till samma innehåll och det anser vi att isof verkligen har lyckats med.

Limepark tog fram grafiken till ett 60-tal puffar vilket hjälper till att skapa en helhet, ett konsekvent tänk och ger webbplatsen en fin helhetskänsla och det är ett bra hjälpmedel åt våra redaktörer.

Från lager till skattkista

- Genom att anlita webbyrån Limepark för design och webbutveckling har vi kunnat få ut maximalt av Sitevisions standardfunktionalitet samtidigt som Limepark har utvecklat en hel del ny funktionalitet efter våra unika behov. Eftersom vi har ett uppdrag att sprida kunskap och ge stöd, och webben är en central plattform för detta, ville vi skapa en tillgänglig webb som gör det enkelt och lustfyllt för användarna att hitta den kunskap och det stöd som vi erbjuder. Vi är stolta över att vår väldigt innehållsrika webb ändå kan upplevas som en inbjudande skattkista till skillnad från vårt tidigare oorganiserade lager. 

Om Isof

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Myndigheter samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Språkrådet som varje år tar fram nyordslistan ingår i myndigheten och är kanske den verksamhet som är mest känd för gemene man.

Isofs vill sprida kunskap på ett lustfyllt och intressant sätt så att du kan ta till dig av all den kunskap som ISOF har förmånen att samla in, bygga upp och sprida vidare.

Missa inte!

För Isof finns ett antal speciallösningar som vi är lite extra stolta över:

Artikeln är skriven av: Johan Dahlqvist VD och projektledare johan@limepark.se

Funktioner och moduler i projektet

Vill du komma i kontakt med en referens?