SKR ger ökad service med digitala rapporter och egen konferenswebb

2020-10-12

Sveriges Kommuner och Regioner har löst två stora utamaningar - och samtidigt sparat både tid och pengar. Genom digitala rapporter och egen konferenswebb har de skapat två förvaltningseffektiva lösningar som fortsätter leverera värde, år efter år.

  • Design
  • Mallbygge
  • Utveckling
  • Projektledning

SKR har länge legat i framkant när det kommer till att utnyttja Sitevision på bästa möjliga sätt. De här två projekten är inget undantag. Konferenswebben och rapportwebben är två lösningar med resultat som innebär ökad service till besökarna samtidigt som det underlättar för redaktörer och sparar pengar till organisationen.

Konferenswebben

SKR är med och arrangerar en rad återkommande evenemang och konferenser. Dessa är fristående och behöver behandlas som fristående webbplatser men de delar samtidigt en rad behov när det kommer till funktionalitet. SKR ville snabbt kunna skapa upp nya webbplatser för detta ändamål med all nödvändig funktionalitet på plats helt utan att behöva blanda in en konsult. Resultatet blev en konferenswebb.

Ett av de viktigaste resultaten av Konferenswebben är att kostnaderna för att skapa en webbplats för de stora evenemangen har sjunkit drastiskt.

Tomas Johansson Haavik, webbstrateg SKR

Konferenswebben gör det möjligt för SKR att mycket snabbt och utan merkostnad skapa en dedikerad webbplats för sina större evenemang.

- Eftersom man redigerar webbplatserna ungefär som vanliga webbsidor är det en låg tröskel för våra redaktörer att bygga och underhålla konferenswebbarna, menar Tomas Johansson Haavik, webbstrateg på SKR.

Besökaren möts av ett modernt och effektivt gränssnitt, som fokuserar på det deltagaren behöver veta och göra innan, under och efter konferensen. Program och talare presenteras på ett attraktivt, tydligt och pedagogiskt sätt. Det finns även möjlighet att snabbt filtrera i programmet utifrån olika syften såsom program för en viss lokal, program inom ett visst spår, utifrån talare eller utifrån dag.

Konferenswebben är en portal där varje webbplats delar på mallar och funktioner, vilket gör lösningen extremt lätt att förvalta och utveckla. Alla webbplatser delar grundutseende, men exempelvis logotyp och färgscheman kan anpassas för varje konferens. Webbplatsen kan ha egna domäner tack vare en funktion som hanterar detta trots att det i grunden är samma webbplats. Konferensens seminarier, lokaler, talare, seminariespår och så vidare kopplas enkelt ihop via metadata. Innehållet redigeras på samma sätt som vanliga webbsidor, vilket gör det enkelt för redaktörerna att lära sig bygga upp en ny konferenswebbplats.

Tomas ser även en ökad användning av de sök- och filtreringsmöjligheter som webbplatsen medger, vilket de tolkar som att webbplatserna skapar stor nytta för besökarna.

Vill du se ett exempel på en konferenswebb?
Se Offentliga rummet Länk till annan webbplats.

Tillgänglig konferenswebb som är enkel att redigera

Konferenswebbens startsida

Rapportwebbens startsida, diagram och siffror syns tydligt

Rapportwebbens startsida

Se mässans program och olika filtrerings alternativ

Konferenswebbens program med enkla filtreringsmöjligheter

Filtrering på rapportwebben. I sidhuvudet går det att välja vilket innehåll som ska visas på sidan

Rapportwebbens innehållsfiltrering

Rapportwebben

SKR publicerar närmare 100 rapporter varje år vilket tidigare har resulterat i tunga och delvis otillgängliga PDF-dokument. SKR valde därför att helt tänka om kring sättet man publicerar rapporter digitalt på. Rapporterna skulle bli trevligare att läsa, lättare att ta till sig, enklare att hitta i och dra nytta av smarta funktioner som vore omöjligt med en PDF-fil. Lösningen blev en helt ny rapportwebb.

Rapportwebben gör det möjligt för SKR att enkelt publicera en rapport i ett helt digitalt format, som är speciellt framtaget för att läsas på skärm och delas digitalt. Utseendet är avskalat men elegant och fokuserar helt på läsbarhet. Rapporten är lätt att navigera i och läsaren kan själv ”plocka ihop” de delar han eller hon är intresserad av till en egen version. De delar som inte är intressanta för läsaren döljs då. Rapporten går naturligtvis att skriva ut för den som skulle vilja det.

Eftersom man redigerar rapporterna som vanliga webbsidor är det en låg tröskel för våra redaktörer att skapa en webbrapport.

Tomas Johansson Haavik, webbstrateg SKR

Varje rapport är en egen nod i Rapportwebben. Det går att anpassa varje rapport med ett eget färgschema och en ”omslagsbild”. Rapporten har en verktygsmeny med innehållsförteckning, filter utifrån ämnesord som hanteras med metadata, fritextsökning och visa/dölja bilder och tabeller. Det går att ha text, bild, video och annat innehåll i rapporten. Det går också att dölja relaterat innehåll i utfällbara faktarutor. Kapitlen skapas som egna sidor och ”bakas ihop” till en enda lång webbsida. I nederkanten av skärmen kan besökaren hela tiden se var i rapporten denne befinner sig. Eftersom innehållet är 100 % HTML är det enkelt att extrahera och paketera om det till andra digitala produkter.

Vi ser att de rapporter som publiceras som webbrapporter får fler läsare än de som laddar ner våra traditionella PDF-rapporter.

Tomas Johansson Haavik, webbstrateg SKR

- Rapportwebben är föredömligt enkel att dela i digitala sammanhang. Det gör att kommunikationsinsatserna underlättas och rapporten har potential att spridas till många fler än PDF-formatet medger, menar Tomas Johansson Haavik.

Vill du se ett exempel på en rapport?
Se Ekonomirapporten Maj 2020 Länk till annan webbplats.

Artikeln är skriven av: Per Eriksson Utvecklare per@limepark.se

Vill du komma i kontakt med en referens?