Destination Halmstad kombinerar inspiration med tillgänglighet

2019-10-04

När bolaget som bland annat ansvarar för Halmstad som besöksmål ville bygga ny webb hade man en tydlig idé. Det som tidigare varit flera separata webbplatser skulle slås ihop till en för smartare förvaltning och man ville ta fram en webb som sticker ut, utan att tumma på tillgängligheten.

  • Design
  • Mallbygge
  • Utveckling
  • Projektledning
  • Tillgänglighet

I maj publicerades Destination Halmstads nya webbplats, riktad mot turister och besökare. I konceptet ingår en lösning för underwebbar som gör att en handfull föråldrade webbplatser kunnat samlas under samma tak med många samordningsvinster som följd. Bland annat förenklad förvaltning, kostnadseffektivitet och en låg tröskel för att sätta upp nya underwebbar.

Webbplatserna kan nu dela på utvecklingskostnader och nya funktioner kommer alla till nytta, samtidigt som de fortfarande kan sätta en egen grafisk prägel och en egen webbadress.

Startsida

"Fler upplevelser" längre ner på startsidan

Landningssida

I grunden ville vi skapa en mer inspirerande och levande webbplats som även var mer anpassad till mobila enheter, men samtidigt hitta ett arbetssätt där vi hela tiden kan utveckla innehållet med ny funktionalitet och på sätt förenkla för besökaren.

Marcus Andreasson, marknadschef Destination Halmstad AB

- Dagens resenärer vill ha inspiration när de söker efter resmål. Samtidigt behövde vår kommunala bolagsinformation separeras från besökswebben för att skapa än mer tydlighet mot de olika målgrupperna. Även övriga mindre webbplatser i bolaget behövde ett lyft framåt teknikmässigt.

Marcus Andreasson lyfter designen som något som varit extra viktig för besökswebben då dess huvudfokus är att skapa känslor och locka besökare till Halmstad.

- Vi har skapat en webbplats som sticker ut samtidigt som vi inte har tummat på tillgänglighet.

Evenemang från Simpleview DMS

Halmstad kommun hanterar sina evenemang i ett externt system som heter Simpleview DMS (tidigare Destinator). Dessa har integrerats i Sitevision med en webbapp som enkelt kan konfigureras och anpassas som en vanlig modul i Sitevision och evenemangen har därmed blivit en sömlös del av webbplatsen.

Samma modul används av arenabolaget och snart även halmstad.se samt Halmstad Teater som lanserar sin underwebb senare i höst.

Underwebbar ger smart förvaltning

Konceptet med underwebbar innebär att de olika webbplatserna delar mallar, typografi och funktionalitet i mångt och mycket. Samtidigt finns smarta lösningar för individuell anpassning av utseendet och olika mallkomponenter per underwebb.

Bland de tekniska lösningarna på webbplatsen märks bland annat en modul framtagen för att skapa puffkollage, där priogrupper kombineras med slump på ett innovativt sätt. Kartintegrationer för visning av både enskilda platser och samlingar av platser har tagits fram och en annan listningsmodul visar “guldkorn” i tre olika vyer.

Destinationswebben finns idag på svenska och engelska men samtlig funktionalitet är framtagen för att kunna språkanpassas allt eftersom fler språk läggs till.

Nästa steg

Även om webbplatsen nu är lanserad arbetar Destination Halmstad kontinuerligt med den fortsatta utvecklingen både innehållsmässigt och teknikmässigt. Här näst i projektplanen finns bland annat implementering av:

  • fler språk
  • integration mot Google Places
  • mer dynamiska kartor
  • ny evenemangskalender för hela kommunen.

Jag tycker att vi tillsammans med Limepark har lyckats skapa en mycket bra plattform för detta som vi successivt kan fortsätta utveckla till en webbplats i framkant bland destinationssajter.

Marcus Andreasson, marknadschef Destination Halmstad AB

Destination Halmstads webblösning är nominerad till Sitevisions pris Guldhanden i kategorin bästa kommersiella webbplats. Besök Destination Halmstad och de hittills lanserade underwebbarna nedan:

Artikeln är skriven av: Johan Dahlqvist VD och projektledare johan@limepark.se

Vill du komma i kontakt med en referens?