Kunglig webbplats med öppet intranät

2017-12-22

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har en ny webbplats med öppet intranät. Ett omfattande projekt där slutprodukten blev en användbar och tillgänglig webbplats som speglar verksamheten och dess kreativitet på ett bättre sätt.

  • Design
  • Mallbygge
  • Utveckling
  • Projektledning
  • Tillgänglighet

KMH har nyligen utsetts till en av världens sex främsta lärosäten som erbjuder högre utbildning inom utövande konst. När man för ett knappt år sedan skulle upphandla CMS och leverantör för nya webblösningar föll valet på Sitevision och Limepark.

Den tidigare webbplatsen var fylld med information och till viss del ostrukturerad med dubbletter av innehåll. Det var inte heller helt lätt att hitta informationen utifrån din roll som besökare, student eller anställd.

Projektet startade med en kartläggning från Inuse där grunden för navigering och innehåll arbetades fram med hjälp av intervjuer och wireframes. Därefter arbetade vi med att ta fram design utifrån dessa wireframes.

Målet med webbplatsen var att den skulle följa alla tillgänglighetskrav och vara användarvänlig men samtidigt försöka bryta sig ur den gråa kostym som ofta associeras med tillgänglig webb. Vi fokuserade därför designarbetet på att få en lite mer strukturbrytande form på vissa ställen med målsättningen att informationen i och runt formen var tydlig och användarvänlig.

Sidor med mindre innehåll och viktig information gjorde vi lekfullare och sidor med mycket innehåll och information skalade vi av. På detta sätt kan besökaren få en seriös känsla på sidor med utbildningsinformation och forskning och en lekfullare artistisk känsla på evenemangssidor.

Parallellt med designarbetet pågick förstudier kring möjligheterna att integrera de system som KMH arbetade med dagligen. Under det arbetet gjordes även ett omfattande internt arbete kring kartläggning och effektivisering av rutiner och arbetssätt. Resultatet är en omfattande webbplats med tydlighet kring vilka evenemang som pågår, vilka utbildningar som finns och ett publikt intranät för anställda och studenter.

Limepark lyckas med konststycket att ta ner en på jorden och samtidigt leverera både mer och bättre än vad man vågat hoppas på. De är smarta, kunniga och kreativa.
Sigrid Crafoord, beställare KMH

Startsida

Temasida

Bland funktionerna hittar vi bland annat:

Utbildningsguide
En intuitiv guide som lotsar en blivande student inom vilka utbildningar som finns och vilka de kan söka till. För erfarna studenter finns en tydlig sök med möjlighet att filtrera ned till omfattning, ämne och studietakt.

Biblioteksregister
Tidigare fanns en iframelösning för visning/sökning av KMH:s register över noter, musik och böcker. Vi använde Sitevisions proxymodul för att integrera den sömlöst med webbplatsen och göra den mer tillgänglig.

Evenemang
KMH har interna verktyg för att förbereda, boka och planera evenemang. När evenemanget var klart lade man tidigare ut detta manuellt på webbplatsen. Numera skjuts evenemangen automatiskt in från ett bakomliggande system in i Sitevision via API. Dessa evenemang kan sökas och filtreras.

Kontakt
Personalens kontaktinformation är nu sökbar tack vare en integration där användardata skjuts in som Simple Users i Sitevision.

Enklare administration
Utöver integrationer finns också flera smarta lösningar för att underlätta det redaktionella arbetet.

  • Enkelt att lägga till och integrera en ljudfil från Soundcloud i en artikel eller evenemang
  • Smidig hantering av ikoner i menyer/genvägar med ett nytt gränssnitt
  • Val av Herobild på sidorna hanteras med metadata
  • Samma mallar för externa och intranät - utseendet ändras automatiskt med profilstyrning.

Och naturligtvis har vi fokuserat på tillgänglighet; tillgänglighetsanpassad navigering, validerande kod och alla bärande funktioner är byggda för att kunna användas utan javascript och mus.

Trots en del utmaningar internt kunde vi hålla samarbetet inom projektet helt fritt från missförstånd och kriser. Vi är väldigt, väldigt nöjda med vårt samarbete och med resultatet.
SIGRID CRAFOORD, BESTÄLLARE KMH

Besök gärna kmh.se Länk till annan webbplats.

Artikeln är skriven av: Stefan Sjögren Projektledare stefan@limepark.se

Vill du komma i kontakt med en referens?