Halmstads kommun skapar bättre förutsättningar

2016-03-23

I samband med att Halmstads kommuns webbplats fick ny responsiv design gick de från 34 mallar till 14 och från 41 metadatan till 9. Det är numera inte bara snyggt framför kulisserna utan även bakom.

Över tid och med många olika redaktörer kan en webbplats snabbt bli rörig och det finns inte alltid tid att rensa bort den där testsidan eller mallen man inte längre behöver.

Halmstads kommun förstår vikten av att en webbplats är ett kontinuerligt arbete som fortsätter även efter lansering. I projektet med ny responsiv design och delvis ny struktur har även fokus legat på att skapa bättre förutsättningar för att underhålla webbplatsen i framtiden.

Tillsammans med oss på Limepark har följande genomförts:

 • Minskat antal publicister
 • Rensat i strukturen
 • Skapat nytt bildarkiv
 • Minskat antal mallar
 • Minskat antal metadatan
 • Minskat antal formatmallar
 • Minskat antal dekorationsmallar

- Även om vi jobbat intensivt inför lanseringen, så är det egentligen nu som arbetet börjar på riktigt, menar Ulrika Hällemarker, kommunikationsstrateg på Halmstads kommun.

Design

Designarbetet gick smidigt. Redan i förarbetet gjorde Halmstads kommun ett stort jobb och bidrog med designskisser som vi på Limepark förädlade.

- Vår förhoppning är att det ska gå snabbt och lätt att hitta på vår webbplats, och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra den, säger Ulrika.

Funktioner

Utöver sedvanliga lösningar av menyer, godkännande av cookies, bildspel, puffar och tillgänglighetsförbättringar har vi arbetat med att förbättra visningen av data från andra system, krishantering och självservice.

Visning av data från andra system

Vi har förbättrat visningen av data från andra system genom proxylösningar. Detta gäller främst evenemang från Tellus och lediga jobb från Aditro där lediga jobb tidigare låg i en iframe. Här har vi arbetat med att anpassa dem för att passa in i den nya designen men framförallt så att de ska fungera bra på en mobil enhet.

Krishantering

Vi har även tagit fram möjligheter att enkelt anpassa webbplatsen när en krissituation uppstår. Utöver funktionen att visa ett meddelande över hela webbplatsen kan de numera även anpassa startsidan med viktig information, kontaktuppgifter och nyheter utifrån den enskilda krissituationen.

Självservice

E-tjänster och blanketter har samlats under namnet Självservice. Tidigare sidor med statiska tabeller har ersatts med listor som genereras automatiskt ifrån de tjänster som läggs till. Med den nya lösningen kan kommunen koppla ihop en e-tjänst/blankett med en vanlig webbsida i strukturen eller ge en undrande medborgare direktlänk till en Sitevision-sida om e-tjänsten/blanketten. Lösningen syr på så vis ihop det brokiga utbud av självservicetjänster som de flesta kommuner brottas med och ger en mer användarvänlig upplevelse.

Här kan du själv utforska vår lösning för Halmstads kommuns självservice:
http://www.halmstad.se/sjalvservice.6093.html Länk till annan webbplats.
Vill du veta mer om vår lösning för självservice? Kontakta Johan hos oss.

Arbetet i projektet skedde agilt och gick väldigt smidigt tack vare snabb respons från kund.

- Limepark var ett bra stöd i hela processen och de bidrog med kreativa lösningar, säger Ulrika.

Besök Halmstads kommuns webbplats: halmstad.se Länk till annan webbplats.

Artikeln är skriven av: Karolina Munck Projektledare och webbutvecklare karolina@limepark.se
 • Design
 • Mallbygge
 • Utveckling
 • Projektledning

Vill du komma i kontakt med en referens?