Skogssällskapet ser värdet av att satsa på förarbete

2015-03-27

Skogssällskapet fastnade i processen med sin nya webbplats och valde att satsa på förarbetet med Limepark.
- Limepark har både hjälpt oss att komma fram till vad vi vill med vår nya webb och att genomföra det, säger Lotta Möller, skogsskötselchef och ansvarig för kommunikationsfrågor inom Skogssällskapet.

-  Det har känts enkelt, konstruktivt och roligt att jobba tillsammans med Limepark. Duktiga, engagerade medarbetare, ett lösningsorienterat förhållningssätt och klarhet i kommunikationen är några av de saker jag har uppskattat mycket, avslutar Malin von Essen, projektledare för Skogssällskapets nya webbplats.

Ta del av innehållet på skogssallskapet.se Länk till annan webbplats.

Hur blev resultatet?

Skogssällskapet visar numera sin bredd med sin kunskap om skog, de tjänster de erbjuder och som en stor forskningsfinansiär.

Den nya webbplatsen innehåller en stor kunskapsbank fylld med intressanta artiklar och reportage kategoriserad efter ämnen och taggar. Lotta Möller menar på att de vill öka kunskapen om hållbart skogsbruk och naturvård generellt i Sverige, inte bara för sina kunder utan för alla som jobbar med skog och skogsbruk.

Även forskningen fick stort utrymme på sidan. Här presenteras både pågående och avslutade projekt av olika slag som är enkla att filtrera efter eget intresse. Skogssällskapets tjänster presenteras på ett överskådligt sätt för besökaren och visar deras breda kunskap som professionell samarbetspartner och leverantör för privata och offentliga skogsägare.

Skisserna ger sedan en bra grund till den efterföljande designfasen där en designer kan förädla dessa utifrån kundens grafiska profil.

I det här projektet satte en extern designer, SYNK Kommunikation, färg och form på detta som vi på Limepark sedan webb- och tillgänglighetsanpassade och implementerade i Sitevision.

Wireframes

Utifrån förarbetet med målgrupper och syften skapade vi wireframes. Wireframes är enkla skisser som illustrerar webbplatsen och visar på struktur, innehåll och placering. Fördelen med wireframes är att man inte fastnar vid utseende utan fokuserar på att uppnå de syften som målgrupperna har.

Skogssällskapet ser sig själva som lite av en udda fågel i den svenska skogsbranschen - en allmännyttig stiftelse som även äger en koncern med flera affärsdrivna bolag. Med dubbla roller ställer det vissa krav på webbplatsen och de kände att de fastnade i processen.

Skogssällskapet valde därför att ta hjälp av oss på Limepark med förarbetet för att få en tydligare bild av vad webbplatsen ska tjäna för syfte. Vem är målgruppen, vad vill den hitta och varför? Något som är väl värt att lägga tid på.

Med hjälp av våra verktyg kunde Skogssällskapet konkretisera sina och målgruppernas syften med webbplatsen och därmed analysera vilket innehåll den bör tillhandahålla.

Artikeln är skriven av: Karolina Munck Projektledare och webbutvecklare karolina@limepark.se

Vill du komma i kontakt med en referens?