Ta kontroll över webbadresserna

Redaktörstips

Räck upp handen, du webbplatsägare som inte blivit kontaktad av försäljare som vill sälja ytterligare webbadresser. "Klart du ska ha dindomän.tv eller kanske .biz? Skydda ditt namn!"

Många sitter idag på flera olika webbadresser som kanske marknadsförts i varierande grad - landets kommuner har till exempel registrerat sitt kommunnamn.se även med de svenska tecknen ÅÄÖ. Dessutom brottas man med dilemmat kring om man ska marknadsföra sin domän med eller utan www.

Välj en primär adress

Vår rekommendation i domänfrågor brukar vara att man satsar på en webbadress och tar ett beslut kring hur man ska marknadsföra den (med eller utan www). Det finns för- och nackdelar med vad man väljer:

  • Med www är mer självbeskrivande och gemene man förstår direkt att det är en webbadress det handlar om.
  • Utan www är kortare att skriva men kan i vissa fall behöva kompletteras med http:// för att tydliggöra att det är en webbadress.

Vad som är rätt eller fel kan man tvista om, men det viktigaste är att man gör ett val och håller sig till det i möjligaste mån i sin marknadsföring. I vårt fall med limepark.se har vi valt att köra utan www - enkelheten att skriva kort tycker vi väger över och vår målgrupp har god vana vid internet.

Uppdaterat: I E-delegationens vägledning för webbutveckling Länk till annan webbplats. rekommenderas att den primära adressen ska vara i formen "domän.se", det vill säga utan www. Man rekommenderar även att domänen ska fungera felskriven, med två eller fyra w:n framför.

Därmed inte sagt att man inte ska ha kvar sin domän med svenska tecken, den gamla kampanjdomänen eller sitt domännamn.nu. Låt dem finnas kvar och fungera, men se till att de skickar besökarna vidare till den primära adressen.

Peka alla adresser till webbservern

Alla domäner som man ska kunna komma till webbplatsen via pekar man till webbservern - med och utan www framför. Bland det mest frustrerande som finns (nåja) är när en webbadress inte fungerar när man utelämnar www.

Ovanstående ger ett antal webbadresser som leder till webbservern. Än så länge så behandlar webbplatsen alla adresser på samma sätt - som dubbeldomäner. Det vill säga webbadresserna www.limepark.se och limepark.se ger dig samma innehåll men på två olika adresser. Det här kan på sikt ge både identitets- och trovärdighetsproblem samt vara negativt ur sökmotoroptimeringsperspektiv.

Skicka vidare besökarna till den primära adressen

Eftersom vi endast vill ha en primär adress att marknadsföra är det viktigt att alla sekundära adresser skickar besökaren vidare till den primära adressen. Ganska snart kommer annars alternativa adresser spridas när folk använder de sekundära adresserna och senare kommer även sökmotorer snappa upp dem. Det blir förvirrande för besökarna - vilken adress är det som gäller? Är det samma webbplats eller flera olika? Det här kan man enkelt råda bot på i Sitevision.

Så gör du i Sitevision

I Sitevision ställer man som administratör in primär adress och sekundära adresser under avsnittet för Webbplatsinställningar > fliken Adresser.

Man anger sin primära adress (i vårt fall limepark.se) och som sekundär adress anger man samma adress fast med/utan www beroende på vad man valt som primär adress. Har man ytterligare adresser man marknadsfört anger man även dessa.

Se till att samtliga sekundära webbadresser leder till den primära adressen. Även detta görs under Webbplatsinställningar > Adresser.

Artikeln är skriven av: Johan Dahlqvist VD och projektledare johan@limepark.se