<h1> Vikten av en bra rubrikstruktur </h1>

Redaktörstips, Tillgänglighet och lagkrav

Att strukturera upp textinnehållet på rätt sätt är viktigt av flera anledningar, tillgängligheten på din webbplats är en av dessa. I denna artikel går vi igenom grunderna och varför det är så viktigt.

<h2> Håll det logiskt och följ hierarkin </h2>

Rubriker följer en hierarkisk ordning och behöver därför markeras upp därefter. I HTML taggar man upp rubriker med H1-H6. Jobbar du i Sitevision så styrs detta i och med rubriknivåer i formatmallarna. Vill man kika mer på inställningarna för dessa så hittar man det under Webbplatsinställningar > Formatmallar.

På varje sida behöver det finnas en H1:a som beskriver vad sidan handlar om. Denna ska i sin tur följas av H2:or - dessa kan man ha flera av. Vill man lägga till ytterligare underrubriker under dessa så ska det följas av en H3:a och så fortsätter det. Det är inte svårare än så, följ hierarkin och tänk logiskt.

<h3> Utseendet är inte allt </h3>

Ett vanligt misstag är att något visuellt ser ut som en rubrik men att det inte är uppmärkt som det, exempelvis en fetad brödtext. Det är viktigt att man istället utgår ifrån semantiken och justerar utseendet med hjälp av CSS.

Detta är bara en text i fetstil

Men visst kan den uppfattas den som en underrubrik? Tyvärr är det bara visuellt som den uppfattas som det. För skärmläsare och sökmotorer är det bara vanlig brödtext. Vi har sett att en anledning till att detta uppstår är att redaktörer saknar de önskade formatmallarna, exempelvis rubriknivå 4. I Sitevision går det inte att ta bort en formatmall när den väl skapats och som leverantör vill man gärna hålla nere antalet för att unvika onödig teknisk skuld. Men självklart kan det ändå vara så att man ser att behovet finns och isåfall rekommenderar vi att ta kontakt med er leverantör och påpeka detta.

<h2> Rätt struktur förenklar för alla </h2>

En bra rubrikstruktur kommer leda till flera fördelar och förbättra användandet för många. Navigerar man på en på en webbplats med hjälp av exempelvis en skärmläsare så är rubriker en viktig del för att orientera sig och få en bra överblick över vad sidan handlar om. Strukturen kommer också hjälpa sökmotorer att hitta relevant information. Utöver detta så kommer även webbplatsens utseende bli mer konsekvent och sidorna blir mer lättöverskådliga.

<h3> Det finns undantag </h3>

Rekommendationen har tidigare varit att endast ha en H1:a per sida och då har ofta SEO använts som ett argument för detta, men så är inte fallet längre. Se gärna Google’s egna video där de lyfter denna frågan Länk till annan webbplats..

Det finns vissa fördelar med ha en andra H1:a i exempelvis sidfoten, då den fungerar mer som en fristående sektion och är avskild från övrigt innehåll. Underrubrikerna i sidfoten hör inte ihop med H1:an i sidans huvudinnehåll och därför blir det tydligare ur en tillgänglighetssynpunkt att ha ytterligare en H1:a där för att förtydliga vad det handlar om. Med andra ord så finns det undantag vad gäller just H1:or, men en bra utgångspunkt är att man endast använder en H1:a per sida för det huvudsakliga innehållet.

<h2> Kontrollera din webbplats </h2>

Alla kan göra misstag och fel kan smyga sig in under radarn. I panelen Tillgänglighet Länk till annan webbplats. i Sitevision kan man aktivera funktioner som kontrollerar sidor vid publicering, bland annat för rubrikstruktur.

<h3> Vill du ha hjälp? </h3>

Din webbplats kanske har några år på nacken eller så vill du bara vara säker på att den håller fortsatt god kvalitet — då är det omständigt att behöva gå igenom allt innehåll manuellt. Då kan vi tipsa om Limepark webboptimering som ger dig en omfattande och aktuell översikt av tillgängligheten på er webbplats. På så sätt får du bättre koll på vilka fel det handlar om och antalet förekomster, så du slipper leta runt i blindo. Kontakta oss för mer information!

Sammanfattning

Rubriker ska följa en hierarkisk ordning och märkas upp därefter.

Rubriknivå 1 - H1

  • En per sida (i regel, finns undantag)
  • Beskriver vad sidan handlar om

Rubriknivå 2 - H2

  • Man kan ha flera per sida
  • Beskriver ett stycke
  • Ska ligga efter H1 eller annan H2:a

Rubriknivå 3 - H3

  • Underrubrik till H2 och ska ligga innan H4

Rubriknivå 4-6 - H4-H6

  • Underrubriker som ska följa samma logik vad gäller struktur som övriga rubriknivåer
Artikeln är skriven av: Anna Darner Webbutvecklare anna@limepark.se