Förenkla för användarna med behörigheter

Redaktörstips

Förvirrande många formatmallar, webbplatsfärger i oändlighet och metadata som man inte ens vet vad de betyder? Ger man användarna för många val kan även ett annars användarvänligt system som Sitevision kännas krångligt och besvärligt. Den här artikeln beskriver hur du som webbplatsansvarig eller administratör kan förenkla tillvaron för dina användare. Samtidigt får du en mer enhetlig webbplats som inte spretar åt olika håll utseendemässigt.

Många som arbetar dagligen i Sitevision använder bara en bråkdel av systemets funktioner. Genom att finslipa inställningarna i SiteVisions behörighetsinställningar kan man hjälpa användarna på traven. De flesta satt upp roller för till exempel AdministratörRedaktör samt Sidansvarig och tilldelat dem behörighet till olika moduler och andra inställningar. Det är en bra grund, men det finns mer att tänka på.

Metadatafält

Metadata används i varierande grad på olika webbplatser. När vi på Limepark bygger mallar baserar vi många grundläggande funktioner på just metadata och skapar då ett antal metadatafält som egentligen bara en administratör ska ha tillgång till. Det kan handla om startpunkt för olika menyer, inställningar för om sidan ska ha kommentarer eller inte och så vidare.

En del metadatafält, som t ex Relaterade länkar eller Kontaktinformation kanske alla användare ska ha behörighet att se och ändra samtidigt som rollen redaktörer ska ha tillgång till ytterligare några. Det finns även möjlighet att lägga till en beskrivningstext till respektive fält. Det ger bättre möjlighet att på ett pedagogiskt sätt beskriva hur användaren använder metadatat.

Bild för metadata behörigheter

Formatmallar

Vanligtvis behöver man på en sida inte använda fler formatmallar än Sidrubrik (h1)Underrubrik (h2) och Brödtext. I vissa fall arbetar man även med Ingress och en Rubriknivå 3 (h3).

I övrigt bör inga fler formatmallar behövas för gemene man som publicerar informationssidor - bildtext sätter man upp centralt på webbplatsen och detsamma gäller tabellrubriker, menyer, sidfotstext etc. Att ge användarna behörighet att använda sådana formatmallar skapar osäkerhet och troligtvis även en rörig webbplats där utseendet spretar på ett mindre lyckat sätt.

Webbplatsfärger

För att en webbplats med ett stort antal redaktörer och sidansvariga ska bibehålla en enhetlig grafisk form bör det grafiska huvudsakligen skötas automatiskt av mallar, dekorationer och andra fördefinierade regler som till exempel varannanradfärgning i tabeller. Om alla användare får tillgång till en palett med färger är det lätt hänt att det utnyttjas i varierande grad och med stor uppfinningsrikedom - vilket på sikt leder till en rörig webbplats som dessutom blir krånglig att migrera den dag webbplatsen ska byggas om.

Behörighet att använda webbplatsfärgerna bör vanligtvis bara tilldelas den som ansvarar för det övergripande utseendet på webbplatsen.

Att sätta behörigheter

Att sätta behörigheter tillhör en av de saker som vi normalt inte hjälper våra kunder med, annat än möjligen sätta upp några grundläggande roller. Anledningen är framförallt att man bör ha den kompetensen internt inom sin organisation och själv ansvara för vem som ska kunna göra vad. Då kan man dessutom underhålla det på ett riktigt sätt, exempelvis när medarbetare lämnar eller tillkommer.

Relaterade hjälpavsnitt i SiteVisions onlinemanual

Artikeln är skriven av: Johan Dahlqvist VD och projektledare johan@limepark.se