Bli modulernas mästare

Redaktörstips, Projekt och beställning, Skript och funktioner

Allt och lite till om hur du upptäcker, införskaffar, personifierar och använder icke-standardmoduler i Sitevision. En artikel som fördjupar sig i innehållet från föreläsningen med samma namn på Sitevisiondagarna 2022.

Vårt syfte och vår förhoppning med den här artikeln är att du ska känna dig mer säker kring icke-standardmoduler. Att du ska våga testa Sitevision Marketplace och ge dig på modulers konfigureringsgränssnitt. Sätta upp ett tema och genom tematisering få en modul att passa sömlöst in på just din webbplats. Vi hoppas att kunna inspirera och ge en stabil grund för dig som arbetar dagligen i Sitevisions gränssnitt - så du också kan bli en modulmästare!

4 steg till att bli Modulernas mästare

1. Upptäck

2. Införskaffa

3. Personifiera

4. Använd

Vi följer Annika - vår påhittade redaktör

Artikeln kommer innehålla en del demofilmer som vi spelat in för att göra det extra tydligt hur saker går till. För att förtydliga olika delar väljer vi därför att följa med Annika, en påhittad redaktör som jobbar på en medelstor kommun någonstans i landet. Hon är ute efter att hitta en ny passande modul för sin webbplats och vi får följa henne när hon går från att upptäcka till att använda nya moduler.

Upptäck — var hittar jag moduler?

Under september 2022 hade vi en öppen enkät för att få reda på lite attityder och förkunskaper inför den här guiden. Era stoltheter och fördomar, helt enkelt. Då visade det sig att 6% inte visste att Sitevision Marketplace finns och att drygt 30% inte visste att man kan köpa moduler utanför Marketplace.

3 sätt att hitta moduler

 • Gå direkt till https://marketplace.sitevision.se/ Länk till annan webbplats. där du hittar samliga moduler som finns på Sitevision Marketplace. Här kan du kika runt i utbudet och läsa om hur modulerna fungera och vad de löser för problem. Här finns ingen möjlighet till köp.
 • Logga in på sin Sitevision-webbplats och klicka i huvudmenyn och välj "Marketplace". Med rätt behörighet kan du både läsa om moduler och även prova, köpa och installera dem direkt på sidan.
 • Gå till https://limepark.se/moduler och utforska vårt utbud av moduler. Här finns också möjlighet för kontakt med oss om du har en idé på en specialutvecklad modul för just ert behov.

Demo: Steg 1. Utforska moduler

Annika upptäcker moduler på Limeparks modultorg och på Sitevision Marketplace.

Införskaffa

Du som redaktör kanske vill inhandla en modul men behöver äska lite pengar uppåt i er organisation för att kunna få godkänt på kostnaden. Vi har därför tagit fram ett underlag som du kan använda dig av för att ge en så samlad och motiverad bild som möjligt över varför just den här modulen kommer göra nytta på er webbplats.

Sitevision Marketplace

Sitevision Marketplace Länk till annan webbplats. erbjuder en kostnadsfri provperiod på 14 dagar för alla moduler. Det betyder att ni kan hämta hem moduler därifrån direkt till er webbplats för att testa funktionaliteten, medan ni bestämmer er för om det är en modul ni önskar köpa. Inga pengar kommer att dras efter testperioden - modulen slutar helt enkelt att fungera och ni kan då välja om ni vill ta bort den eller om ni vill köpa in den till er organisation.

Några fördelar med Sitevision Marketplace:

 • Kvalitetssäkrade moduler som lever upp till Sitevisions krav
 • Automatiska buggrättningar och uppdateringar
 • Sitevision sköter faktureringen - enkel uppsägning av modulen

Så - hur får jag in moduler från Marketplace på min webbplats?

För att kunna ladda ner moduler och även godkänna villkor och licenskostnad för modulen behöver du ha behörighet till det. Det betyder att din användare behöver ha en roll som innehar rättigheten "Hantera Sitevision Marketplace". När du besöker Marketplace genom redigeringsgränssnittet och får upp en utgråad knapp istället för möjlighet att ladda hem modulen för en prövoperiod - då saknar du behörigheten som krävs. Be en webbplatsadministratör att se till att du har en roll som innehar rättigheten "Hantera Sitevision Marketplace". Låter det krångligt med behörigheter, roller och rättigheter? Sitevision beskriver närmare på sin hjälpwebb. Länk till annan webbplats.

Då förutsätter vi att du har fått behörigheten och besöker Sitevision Marketplace igen. För att hämta hem en modul klickar du helt enkelt på den gröna knappen "Lägg till modul" i marketplace.

Första gången ni gör en nedladdning i Marketplace behöver ni godkänna villkoren. Läs igenom dessa och acceptera. När det är gjort så hämtas modulen ner till din webbplats och den kostnadsfria prövoperioden på 14 dagar startar. 

Efter två veckors tid (eller tidigare) är det dags att inhandla modulen. Då finns istället en knapp med texten "Köp licens" på modulens sida på Marketplace, precis där du klickade när du laddade ner modulen. Vid klick på den kommer ett formulär för faktureringsuppgifter upp. Är det första gången ni köper en modul får ni fylla i dessa från grunden, men har ni gjort det förr är de förifyllda. Faktureringsreferens behöver alltid anges.

När ni genomför köpet läggs modulens licens till på er webbplats och ni dirigeras vidare till fliken Tillägg där det är dags för nästa steg - personifiera.

Demo: Steg 2. Införskaffa moduler

Annika får högre behörighet, laddar hem testperiod och genomför ett köp.

Personifiera

För att modulen ska passa sömlöst in på er webbplats är det förstås viktigt att både färg och form följer er design. Det är också önskvärt att modulen har den tonalitet och språk ni har på er webbplats.

Exempel: Har ni en turistwebb kanske språket ska vara lättsamt och inbjudande och designen kan vara lite piffig. Om det istället är en offentlig organisation, exempelvis en kommun, behöver språket och tonen istället signalera tydlighet och vara informativ.

Att konfigurera er modul innebär alltså personifiera och sätta er prägel på den. Önskan är att modulen ska passa in precis lika självklart som textmodulen den ligger bredvid.

Konfigurera mera!

En bra grundkonfigurering underlättar arbetet ute på era sidor för de redaktörer som kommer använda modulen.

Under menyvalet Tillägg Länk till annan webbplats. samlas dina moduler. Tillägg är ett tekniskt ord för modul i sitevision. Enkelt förklarat kan man säga att man hanterar en moduls vara eller icke-vara under Tillägg. Här samlas de moduler ni laddar ner från Marketplace och de samsas där med moduler från partners och eventuella REST-appar som hanterar bakomliggande data.

Under Tillägg hanterar man modulens globala inställningar och inställningar.

 • Globala inställningar (finns endast under Tillägg)

Inställningar som görs här delas med och gäller samtliga instanser av modulen och aktiveras direkt. Det innebär att den konfiguration och de inställningar du gör skjuts ut omgående till varje instans av modulen som ligger utplacerad på sidor eller i mallar.

Vanligtvis ligger konfiguration så som eventuella API-nycklar, grundinställningar och liknande under globala inställningar.

Exempel: Om jag ändrar den globala inställningen för när kollagemenyn ska kliva in i smartphoneläge (ett alternativt utseende för modulen), alltså dess responsiva brytpunkt, då ändrar jag - under globala inställningar - denna punkt för alla mina menyer samtidigt. Och denna förändring börjar gälla direkt när inställningen sparas.

 • Inställningar

Inställningar under Tillägg är precis samma inställningar som de du sedan kan sätta på modulen i redigeringsgränssnittet - skillnaden är att genom att sätta inställningarna på tilläggsfliken blir de standardvärden. Eller så kallade defaultvärden. Det innebär att för varje ny modul du hämtar från modulbiblioteket på dina faktiska sidor följer denna grunduppsättning av inställningar med. Dessa inställningar kan du förstås ändra och justera i varje instans av modulen - men en grundkonfiguration som bas ger en enhetlighet och kan underlätta arbetet för redaktörerna. Inställningarna du gör under tillägg kommer inte skriva över eller ändra något i moduler du redan har lagt ut på din webbplats utan dessa blir endast defaultvärden till framtida modulinstanser.

Genom att - under Tillägg - ställa in en ordentlig grundkonfiguration i globala inställningar och inställningar förenklar du arbetet framöver för dig och dina redaktörskollegor. Kort sagt - konfigurera mera!

Demo: Steg 3. Personifera modulen med inställningar

Annika arbetar med konfigurationsinställningar.

Hur gör jag då för att få modulen att utseendemässigt höra ihop med resten av webbplatsen?

Utseendet på moduler går förstås att justera med vanliga CSS-filer som man kan skriva regler själv eller ta hjälp av en partner för att göra. Men vi vill istället tipsa om styrkan i funktionen Tema Länk till annan webbplats.. Det är inställningar för färg och form (exempelvis typsnitt, kantradier med mera) som sätts upp under webbplatsinställningar - som du sedan kan peka ut på hela sidträdet eller delgrenar på din webbplats under egenskaper. Temat anpassar sedan utseendet på de moduler och delar av webbplatsen som bygger på teman.

Sitevisions standardmoduler och moduler som kommer från marketplace ärver då automatiskt dessa utpekade temainställningar. För att temainställningar ska ärvas måste modulerna vara baserade på CSS-ramverket Envision.

Vi har skrivit mer om tema och delat upp informationen i tre artiklar. De är fulla med förklaringar, tips och trix och är väl värda ett besök!

Demo: Steg 3. Personifiera med tema

Annika kikar på temainställningar.

Använd

De moduler som finns på din webbplats hamnar uppe i modulväljaren i redigeringsgränssnittet i Sitevision. När du står på en sida (eller en mall) lägger du helt sonika ut modulen på önskad plats. Du öppnar inställningarna genom att klicka upp modulen och gör dina önskade konfigureringar. Inställningar som görs ute på sidan gäller endast den aktuella instansen av modulen.

Glöm inte bort hjälpsidorna

Samtliga av Sitevisions standardmoduler har ett litet frågetecken längst ner till höger. Genom att klicka på det når du modulens hjälpsida. Där finns information om hur modulen ska användas, vilka behörigheter som eventuellt krävs, konfigurationsinformation och förklaringar av inställningarna. Ett kvalitetskrav i Marketplace är just att hjälpsida för modulen måste finnas. Det här underlättar väldigt mycket för redaktörer då man kan komma direkt in på rätt plats och läsa mer om modulen och dess inställningar.

Självklart arbetar vi på Limepark på samma vis. Våra moduler har också en länkad hjälpsida på samma sätt - direkt i gränssnittet når du hjälpsidan genom frågetecknet i modulens inställningar.

Testa funktionaliteten och utseendet i förhandsgranskningsläge - publicera sedan din sida och njut av din nya modul.

Demo. Steg 4: Använd moduler

Annika använder modulen och tittar på hjälpsidor.

Du är... Modulernas mästare!

Vi har nu gått igenom hur du kan hitta moduler, du har koll på behörigheter och vet att det går att ladda ner moduler för testperiod kostnadsfritt i två veckor. Ni har fått tips på underlag att använda inom er organisation för att motivera ett köp av en modul. Ja, ni kan helt enkelt känna er trygga i att göra ett köp och att sedan anpassa modulers inställningar och utseende — för att till sist börja använda dem.

Vanliga frågor kring moduler:


Hur tar jag bort en icke-standardmodul från min webbplats?

Modul från Sitevision Marketplace: Kontakta Sitevision för att säga upp modulen och få hjälp med att ta bort den.

Hur fungerar faktureringen?

För Sitevision Marketplace beräknas som standard (i skrivande stund) kostnaden per månad men faktureras årsvis. Sitevision sköter faktureringen.

Köper du en modul direkt av oss på Limepark kontaktar du oss för en offert och så tar vi det därifrån.

När man har fyllt i faktureringsuppgifter en gång på marketplace så blir dom ifyllda automatiskt nästa gång. Man behöver dock bekräfta att faktureringsadressen stämmer samt ange faktureringsreferens vid varje köp.

Hur installerar jag en modul utvecklad av en partner?

Vi har en artikel om hur du går tillväga för att själv ladda upp en modul. Partners hjälper allt som oftast till med detta, men om du vill göra det själv kan du följa guiden.

Finns Marketplace-nyckeln alltid i alla webbplatser eller är det något man behöver få uppskapat/ansöka om?

Ja, den skapas av webbplatsen. Inget som behöver skapas eller ansökas om.

Vad händer rent praktiskt när en Marketplace-moduls prövotid tagit slut? (Efter 14 dagar)

På en webbsida där modulen har använts rendreras inte modulen för besökaren. Det betyder att det helt enkelt inte visas någonting där modulen varit.

I redigeringsgränssnittet visas modulen men med meddelandet ”Licensen för tillägget Modulens namn har gått ut” och som administratör/redaktör kan du inte öppna modulens inställningar. I modulväljaren kan du välja modulen men får meddelandet "Modulens licens har utgått }..." vilket i praktiken gör att du inte kan lägga in den på nytt.

I fliken Tillägg (där du administrerar alla dina icke-standardmoduler) ser du också att prövoperioden för tillägget/modulen har gått ut. Du ombeds att gå till Marketplace för att köpa modulen om du vill fortsätta använda den.

I marketplace (som du når genom redigeringsgränssnittet) får du sedan välja att köpa modulen. Fyll i faktureringsuppgifter och fakturareferens och genomför köpet.

Godkänns användarvillkoren för Marketplace per användare eller per webbplats?

Användarvillkoren godkännes per webbplats.

Jag missade föredraget på Sitevisiondagarna - hur ser jag det i efterhand?

Sitevision filmar alla föredrag under mässan. Dessa klipps sedan ihop och läggs upp på webbplatsen sitevisiondagarna.se.

Seminariet "Bli modulernas mästare (ej för teknikfreaks)" på Sitevisiondagarna 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ha användarnamn och lösenord (delgivet via mail från Sitevision till alla deltagare) för att kunna se föredragen i efterhand.

Vilka behörigheter och rättigheter behöver jag ha för att kunna följa guiden ovan?

 • Hantera Sitevision Marketplace
 • Hantera tillägg
 • Hantera Sitevision Tema

Är det skillnad på Marketplace beroende på om min webbplats ligger i Sitevision Cloud eller om vi kör on-prem?

Marketplace fungerar för båda alternativen.

Har du problem med köp om webbplatsen ligger på egen server och du får en varning kring att du behöver en ny licens? Kontakta Sitevision Länk till annan webbplats. för vidare hjälp!

Vilken version krävs för att ha tillgång till Sitevision Marketplace?

Marketplace finns tillgängligt från Sitevision 6.0. För att kunna göra köp behöver du minst ha version 9.0.

Om föredraget - Modulernas mästare

Konkret och hands-on. När du har sett det här seminariet kan du bland annat ladda ner och installera en modul från Marketplace. Du kommer kunna anpassa utseendet, hantera teman och justera de globala inställningarna. Problem vi ska försöka reda ut är tekniska behörigheter, organisatoriska behörigheter och inhandling/upphandling. För att inte tala om stolthet och fördom. Men vi löser det ihop, allteftersom. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med dessa små tekniska underverk när du lämnar salen.

Har du besökt Sitevisiondagarna 2022 men missade vårt föredrag? Sitevision spelade in alla föredrag och dessa går att titta på i efterhand!

Seminariet "Bli modulernas mästare (ej för teknikfreaks)" på Sitevisiondagarna 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ha användarnamn och lösenord (delgivet via mail från Sitevision till alla deltagare) för att kunna se föredragen i efterhand. Håll utkik i din mail efter inloggningsuppgifter.


Artikeln är skriven av: Evylyn Pettersson Projektledare och webbutvecklare evylyn@limepark.se