5 x Filtrerbar listning

Inspiration

Häng med och kika på hur bland andra Tillväxtverket, Isof och Kungsbacka använder modulen Filtrerbar listning på både traditionella och mer kreativa sätt.

Vad är det som är så speciellt med Filtrerbar listning som gör att de som har börjat använda modulen hela tiden hittar nya användningsområden för den? För att besvara den frågan låter vi exemplen tala för sig själva. Längst ner i artikeln hittar du länkar till samtliga exempel som tas upp i artikeln.

Vad är Filtrerbar listning?

Presentera utvalda sidor, artiklar och annat innehåll på ett snyggt och överskådligt sätt och låt besökaren effektivt filtrera bland innehållet. Så beskrivs modulens grundfunktion av oss på Limepark.

Relaterat till Sitevisions standardmoduler skulle man kunna säga att det är som en nyhetsmodul, men med möjlighet till bland annat filtrering och paginering. En annan skillnad är att informationskällan till listan inte nödvändigtvis behöver vara arkiv/artiklar utan kan lika enkelt vara ett metadata eller sidor. Som administratör väljer man bara vilka kategorier besökaren ska kunna sortera på så sköter modulen resten.

Läs mer om Filtrerbar listning

Alla dessa förskolor!?

I förra veckan lanserade Älmhults Kommun sin första sida där de använder modulen Filtrerbar listning och först ut att listas är förskolorna.

— Vi har haft ett behov av att kunna visa alla förskolor och skolor tydligare med bild och även vart de ligger rent geografiskt, säger Niclas Lindblom som är Webbsamordnare på Älmhults Kommun. Nu med modulen på plats blir det enklare för besökaren att snäva ner urvalet till exempelvis förskolorna som ligger i mitt område.

Älmhult är inte ensamma om att använda Filtrerbar listning för just Förskolor och skolor. Kungsbackas Kommun presenterar också sina förskoleverksamheter med Filtrerbar listning och även Östersunds Kommun är på gång ut med sina. Det är ett naturligt första steg då sådana här verksamheter passar extra bra för att tillhandahålla både fritextsök och kategoriseringar genom till exempel geografiskt område.

Niclas i Älmhult verkar också se utvecklingspotential framöver: "Vi ser många fler användningsområden för denna modul och kommer framöver även lansera den för stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner och bygglov, och fler kommer säkert komma längs vägen."

Skärmdump av Älmhults kommuns tillämpning av modulen Filtrerbar listning där filterfunktionen och listan syns.

Förskolor kan filtreras utifrån område och driftsform på Älmhult Kommuns webbplats.

Ett ess i rockärmen på informationstunga webbplatser

När Kungsbackas Kommun kom in med sitt förstudiematerial inför ombyggnationen av sin webbplats hade de redan koll på flera av de funktioner de ville lösa. Lustigt nog kunde flera av dem mappas direkt mot vår då purfärska Filtrerbar listning vilket både sparade utvecklingstimmar och möjliggjorde fler användningsområden hos administratörerna på Kungsbacka.

Förutom att Kungsbacka listar sina förskolor med Filtrerbar listning, vilket nämndes ovan, visas även deras skolor och pågående projekt med samma modul. För just denna webbplats har modulen även byggts ut med möjligheten för besökaren att välja hur hen vill se informationen i listan — om det ska vara kort eller lista. Som standard är annars är detta en inställning som administratören själv gör när hen sätter upp Filtrerbar listning. Nedan visas samma sida men med två olika visningssätt.

Skärmdump av Kungsbackas tillämpning av modulen Filtrerbar listning med visningssätt "Lista"

Kungsbackas tillämpning av modulen Filtrerbar listning med visningssätt "Lista"

Skärmdump av Kungsbackas tillämpning av modulen Filtrerbar listning med visningssätt "Kort"

Kungsbackas tillämpning av modulen Filtrerbar listning med visningssätt "Kort"

Något fattas! — Från behov till modul

När Limepark för något år sedan byggde om Institutet för språk och folkminnens (Isofs) webbplats jobbade vi som vanligt parallellt med administratörerna i vårt mallarbete. Ganska snabbt upptäckte vi då att dessa fantastiska och kreativa administratörerna på Isof hittade olika sätt att lösa problem som inte webbplatsens moduler löste åt dem. Det är toppenbra att kunna vara kreativ med verktygen man har till hands men tyvärr medför detta problem när systemet ska förvaltas och vidareutvecklas. Men på riktigt — kudos till Isofs administratörer som villigt sökte lösningar på sina problem. Limepark kände dock att vi vill ge bättre stöd så för att få ett samlat grepp, förstå behoven som uppkommit och hitta en förvaltningsvänlig lösning tog vi ett steg tillbaka. En workshop senare insåg vi gemensamt att det var något som fattades och detta visade sig bli grunden för den modul som idag är Filtrerbar listning.

Modulen blev snabbt en hit hos Isof som använder den på flera olika platser på sin webb och som är en nyckel i denna och andra webbar som vi bygger ihop med gänget på Isof.

Filtrerbar listning är en favorit, för den löser så mycket problematik för oss.

Menar Ester Ehnsmyr och Linn Kierkegaard, från vår artikel Lustfylld kunskap om språk och kultur på ny webbplats för Isof

Skärmdump av Isofs tillämpning av modulen Filtrerbar listning

Isof använder Filtrerbar listning omfattande på sin webbplats. Här i utförande av kort för sina kunskapsbanker.

Olika målgrupper hittar snabbt relevant information

Hos Interreg ligger projektbanken iklädd Filtrerbar listning i startgropen för publicering. Politiska beslut inväntas men sedan ska vi förhoppningsvis kunna se även denna variant av modulen på webben. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som täcker 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge och som finansierar projekt inom fyra insatsområden. De har valt att använda Filtrerbar listning för att besökarna enklare ska kunna lista de projekt som är intressanta just för dem — i kategorierna ”land”, ”region” och ”insatsområde”.

Vi vänder oss till olika målgrupper och de kan ha olika anledningar till att välja ut vilka projekt de vill se. Det kan handla om aktörer som själva är intresserade av att söka finansiering och som vill hitta inspiration. Det kan också vara lokal media eller tjänstemän i en region som behöver kunna hitta relevanta projekt. Förra programperioden hade vi 88 projekt och det hamnar säkert i den storleksordningen nu också, fram till år 2027. Med så många projekt blir det extra relevant att kunna filtrera i listan.

Niclas Sörenson, tillförordnad kommunikationsansvarig för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Niclas är inte helt ny till modulen Filtrerbar listning i och med sitt arbete med projektbanken. På webbplatsen används nämligen redan modulen för att lista kontaktpersoner och göra det möjligt att filtrera bland dem. Här använder Interreg en egen rendreringsmall för att kunna nyttja kategorierna på ett informativt sätt i kontaktkorten.

Skärmdump av Interregs tillämpning av modulen Filtrerbar listning för kontaktsidan

Lista av kontaktpersoner som kan filtreras utifrån titel och kontor

Egna mallar för rendrering

Modulen i sin standardutformning verkar täcka de vanligaste behoven när man vill visa upp en lista av innehåll från webbplatsen. Men givetvis finns det specialfall. Genom den utökade möjligheten att applicera en egen velocitymall kan den listade informationens utseende skräddarsys efter användningsfallet. Vi har redan nämnt att bland andra Interregs kontaktkort och Kungsbackas möjlighet till valbart visningssätt och kommer nu till Tillväxtverket. På den webbplatsen har en egen mall på just filterfunktionen applicerats där filtreringsalternativen minimeras istället för, som standard, alltid visas. Möjligheten till egna mallar och vidareutvecklingar är, förutom en stark och tillgänglig bas, en nyckel till att denna kraftfulla modul kan lösa så många olika problem.

Skärmdump av Tillväxtverkets tillämpning av modulen Filtrerbar listning där filter är dolda och listan syns.

Filtreringsalternativen visas enbart vid klick vilket sparar plats.

Kärt barn har många namn

Filtrerbar listning är bara ett av alla namn som förekommit på denna modul. Hos Isof, där modulen först såg dagens ljus, hette modulen länge Innehållslistning. I Kungsbacka kallades funktionen länge Sidupprullning tills någon i projektet till slut vågade prata om elefanten i rummet och fråga vad namnet innebar — men fick svaret att ingen längre visste. När vi på Limepark skulle namnge modulen en gång för alla i vårt produktråd var diskussionen lång. Filtrerbar lista lät för simpelt för en modul som kan vara så mycket mer än en enkel lista. Innehållslistning var för nära Sitevisions namn på sin modul innehållslista vilket har ett helt annat användningsområde än modulen. Vi landade i Filtrerbar listning och för att läsa mer om vad den innehåller och hur den fungerar är du varmt välkommen läsa mer på, eller kontakta Tim genom, sidan Filtrerbar listning.

Artikeln är skriven av: Ida Dahlén Kommunikatör och webbutvecklare ida@limepark.se