12

Vad kan du om Lucia?

Imorgon är det Lucia och Limeparknissen Per tycker att det är viktigt att man är påläst. Har du tillräckliga Luciakunskaper? Upp till bevis!

Testa dina Luciakunskaper

Du har en begränsad tid på dig att svara på några påståenden om Lucia. Du skall avgöra om de är sanna eller falska. Svarar du fel försvinner dyrbar tid, svarar du rätt så får du dock lite extra.

Du kan få som mest 22 frågor.

Redo?

Återstående tid: