11

Lån till projekt världen över

Visste du att man kan låna ut pengar till olika projekt i utvecklingsländer?

Kiva är en smart välgörenhetsorganisation som förmedlar mikrolån som kan ge en fattig familj möjlighet att starta upp en verksamhet att försörja sig på. På det sättet blir det inte bara en hjälp för stunden, utan kan bidra till något som kan leda till långsiktig självförsörjning. Nästan alla lån betalas tillbaka och kan därför lånas ut på nytt för att göra ännu mer nytta.

En mysig decembermorgon samlades alla Limeparknissar för en stor uppgift. Varje nisse fick välja några projekt var som de kände lite extra för. Den ene valde att hjälpa en ung man att få igång sin grisfarm i Colombia, medan en annan nisse valde att bidra till att en sömmerska kunde fortsätta sin verksamhet i Pakistan.

Kiva

Nissarna har bidragit till 40 olika projekt världen över. Vill du se allihopa? Se vår Kivasida här.

Förhoppningsvis blir fler inspirerade!