Utvalt innehåll

Med modulen Utvalt innehåll får ni möjlighet att enkelt kunna peka ut och presentera innehåll som visas i en lista utifrån hur ni vill att den ska sorteras. Innehållet kan hämtas via direkt utpekade sidor/artiklar, relaterat metadata, samt via en sökning mot sökindexet.

Modulen placeras ut på den mall/sida ni vill lista innehåll, och sedan pekar ni ut och konfigurerar innehållet i modulens inställningar.

Konfiguration

I modulens konfigurationsläge finns det generella inställningar där ni kan ställa in antal sidor/artiklar att visa, innehållstyper, rubrik som skrivs ut om innehåll hittas, och ange extra stilklasser. Det finns också inställningar för innehåll där ni ställer in vilket innehåll som ska visas, samt även avancerade inställningar för bland annat sortering och anpassade mallar.

Generella inställningar

Under sektionen “Generella inställningar” finns det först ett fält, “Antal att visa”, där ni kan begränsa antalet sidor eller artiklar som ska visas. Ni får sedan under “Innehållstyper” fylla i vilka innehållstyper som ska tas med i listningen. Under fältet “Rubrik” kan ni fylla i en rubrik som ni vill ska skrivas ut i mallen, om innehåll hittas och listas. “Extra stilklasser” ger er möjlighet att ange extra stilklasser som ska skrivas ut på det omslutande elementet.

Innehåll

Under “Innehåll” ställer ni in vilket innehåll som ska visas.

Använd utpekat innehåll: Pekar ut innehåll direkt i listor, och det utpekade innehållet prioriteras och visas alltid först. Kryssa i denna ruta och tryck på “Lägg till”, för att lägga till det innehåll ni vill visa.

Använd relaterat-metadata: För “Använd relaterat-metadata” får ni välja ut ett relaterat-metadata där ni vill hämta ut innehåll från som sedan kommer att visas.

Hämta barninnehåll till utpekade föräldrar: Här kan du välja att peka ut en sida för att lista dess underliggande sidor. Det finns också en kryssruta, “Hämta direkt underliggande sidor till sidan som visas”, vilket kan användas om modulen till exempel ligger i en mall och ni inte vet vilka sidor som sedan använder mallen. Kryssar ni då i den här rutan kommer underliggande sidor till de sidor som baseras på den här mallen att listas.

Använd innehållssökning: Med “Använd innehållssökning” får ni möjlighet att söka fram och lista innehåll utifrån specifika parametrar. I den första sektionen kan ni lägga till startpunkter för sidor/artiklar, det vill säga för att begränsa vilka strukturer som innehåll kommer att sökas efter i. Det finns även en kryssruta för att exkludera den nuvarande sidan, om ni inte vill att den ska dyka upp bland det utvalda innehållet.

I fältet “Sorteringsfält” skriver ni det fältnamn som ska användas för sortering. “published” är förifyllt, vilket innebär att den i första hand kommer att sortera efter när det publicerats. I andra hand kommer sökresultatet alltid sorteras efter titel. Ni kan också under “Sorteringsordning” välja om ni vill sortera träffarna i stigande eller fallande ordning. I fältet “Extra filterfråga” finns det möjlighet att använda en extra filterfråga för att begränsa sökresultatet. Sökfrågan är dynamisk och evalueras av Velocity Länk till annan webbplats..

Avancerade inställningar

Under sektionen “Avancerade inställningar” finns det ytterligare sorterings- och presentationsinställningar. Här kan ni först kryssa i om ni vill att ordningen som träffarna listas i ska slumpas. Ni kan också välja hur träffarna ska ordnas - antingen med hjälp av metadata eller systemvärde.

Väljer ni metadata kan ni välja att antingen peka ut ett metadatafält, eller ange identifieraren för det specifika metadata ni vill sortera efter. Ni kan sedan välja om sökträffarna ska sorteras i stigande eller fallande ordning, samt ange ett anpassat sökindex om så önskas.

För systemvärde får ni välja det värde som informationen ska hämtas från - antingen namn/titel, skapad datum, senast ändrad, senast publicerad, eller publiceringsdatum. Ni kan även välja om sökträffarna ska sorteras i stigande eller fallande ordning.

Under “Använd anpassad mall” har ni möjlighet att själv anpassa innehållet med egen mall - antingen genom en utpekad fil, eller att ni skriver en egen mall direkt i fältet (om ni väljer textfält). Väljer ni att använda standardmallen får ni sedan välja vilket HTML-element som ska användas för att skriva ut titeln för varje träff (h1- till h4-tagg, eller en p-tagg). Ni kan också ställa in maxlängd på innehållstexten för varje träff. Om texten är längre kapas den och ett uteslutningstecken läggs till på slutet.