Inställningar

Vissa av inställningarna

Oauth: Consumer key
Ange den "Consumer key" som du hittar i Basetool.

Oauth: Consumer secret
Ange den "Consumer secret" som du hittar i Basetool.

Kanal/Channel
Ange den "Channel" som du hittar i Basetool.

Här hittar du Oauth-informationen i Basetool.

Kanal/Channel
Ange den "Channeö" som du hittar i Basetool.

Språk:
Ange det språk du vill hämta evenemang för. Som standard används sidans valda språk.

Sida för att visa evenemang:
Peka ut den sida där du lagt modulen ut "Basetool Evenemangsvisning".

Antal dagar att söka framåt i tiden om inget annat bestäms av användaren
Som standard så söker Basetool efter evenemang 30 dagar framåt i tiden. Denna inställning justerar det värdet till ett valfritt antal dagar. Om en besökare filtrerar i funktionen och ställer in ett slutdatum så används slutdatumet i förstahand.