Formulär

Visa formulär:
Styr huruvida formuläret ska visas eller ej för besökarna.

Visa datumfilter:
Visar upp fält för från/till-datum i formuläret.

Använd javascript datumväljare:
Lägger in pikaday och koppla dessa till datumväljar-fälten.

Visa fritextfält:
Visar upp fält för fritextsök.

Visa kategorifilter:
Visar upp checkboxar för kategorifiltrering.

Visa datumfilter:
Visar upp checkboxar för områdesfiltrering.