Dekorationer

Webbplatsen har stöd för dekorationer. Här kan du läsa mer om dem, samt se konkreta exempel.

Puff

En puff är en yta som kan användas för att få information att sticka ut.

Skapa en puff

 1. Skapa en layout och sätt dekorationen Puff på den.
 2. Skapa ett textelement och skriv valfri rubrik med formatmallen Rubrik 2.
 3. Skapa ett textelement och skriv valfri text med formatmallen Brödtext.

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/51-lyft-fram-det-viktigaste/länk till annan webbplats

Exempel som kan kopieras:

Rubrik

Min text i puffen

Informationsruta

En informationsruta är en puff som du kan använda för att särskilja och lätta upp innehållet på en sida.

Skapa en informationsruta

 1. Skapa en layout och sätt dekorationen Informationsruta på den.
 2. Skapa ett textelement och skriv valfri rubrik med formatmallen Rubrik 2.
 3. Skapa ett textelement och skriv valfri text med formatmallen Brödtext.

Exempel som kan kopieras:

Rubrik

Min text i puffen

Bild med minusmarginal

Används på bilder i mittenspalt.

Skapa bild med minusmarginal

 1. Placera ut ett bildelement och peka ut en bild som är minst 850 pixlar bred.
 2. Sätt dekorationen Bild med minusmarginal på bilden.
Exempelbild 1290 x 806

Layout med bild till vänster eller höger

Den här buggar lite, så vi får dokumentera senare ;)

Länkar

Nedan följer några alternativ för förtydligande av länkar:

test

Formatmall: Länkpil

Formatmall: Länkknapp

Test

Punktlista: Länklista

Expanderbart innehåll

Används för att gruppera och dölja information på en sida tills besökaren själv väljer att klicka för att se mer. Ett typiskt exempel är en FAQ.

Skapa expanderbart innehåll

 1. Skapa en layout och använd dekorationsmallen Expanderbart innehåll. I din nya layout kommer sedan alla frågor och svar att placeras.
 2. Skapa en textmodul där du skriver en rubrik med formatmallen Rubrik 2. Den här textmodulen kommer att bli knappen som man klickar på för att visa innehållet.
 3. För innehållet som ska flikas ut kan man göra på två sätt. Alternativ 1 lämpar sig bättre för enbart text och Alternativ 2kan användas när du vill ha flera moduler grupperade under samma rubrik. Ett vanligt användsområde för Alternativ 2 är om du exempelvis vill ha en inledande text och sedan en bild eller ett formulär.
  • Alternativ 1 - Textinnehåll: Placera ut en textmodul med brödtext direkt efter textmodulen du skapade i Steg 2.
  • Alternativ 2 - Avancerat innehåll: Placera i stället ut en till layout som ligger direkt under textmodulen du skapade i Steg 2. I den här layouten lägger du sedan innehållet som ska flikas ut. Exempelvis en textmodul, en bild och ett formulär.
 4. För fler frågor och svar, upprepa Steg 2 och 3 inuti din layout med dekorationen som du skapade i Steg 1.

Obs! Funktionen är endast aktiv i visningsläge. Detta för att du ska kunna redigera innehållet i boxen utan att det fälls in. Se även till att dekorationen endast används på layouten som du skapade i Steg 1.

Nedan ser du exempel på båda olika sätten. Gå gärna in i redigeringsläget för att se hur innehållet är uppsatt.

Fråga 1

Svar

Fråga 2

Svar i layout med fler element

Exempelbild 630 x 394

Skapa expanderbart innehåll med beskrivning intill

På en bred sida kan det vara snyggt att visa expanderbart innehåll ihop med en beskrivning.

 1. Skapa en layout med dekorationen Expanderbart innehåll med beskrivning intill
 2. Placera en gridrad med två kolumner som är 6 spalter breda. Placera text i den vänstra spalten och expanderbart innehåll i den högra.