Ny webbplats för EU-fonder

Limepark fick i uppdrag av Tillväxtverket att ta fram en samlingssida för Sveriges fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder.

Eufonder.se är en ny responsiv webbplats med samlad information om finansiering från fyra olika ESI-fonder (Europeiska struktur- och
investeringsfonderna) och 27 program. Fonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa

Tidigare fanns information om dessa fonder och program på olika webbplatser. För att få en samlad överblick gav regeringen uppdrag åt Tillväxtverket att ta fram en samlingswebbplats. Tillväxtverket satte ihop en arbetsgrupp med personal från Jordbruksverket och Svenska EFS-rådet och Limepark fick förtroendet att vara med och förvekliga konceptet.

För att effektivisera designprocessen inleddes arbetet med en workshop där arbetsgruppen diskuterade webbplatsens struktur och innehåll tillsammans med vår designer. Med hjälp av en wireframe som justerades direkt under workshopen gick det snabbt att komma fram till startsidans innehåll vilket underlättade det efterföljande designarbetet. Arbetsgruppen valde även Limeparks snabbstart så de kunde arbeta med innehåll samtidigt som designprocessen pågick. Hela projektet har skett agilt med täta avstämningar med arbetsgruppen kring
form och funktion.

Den nya webbplatsen ger en förbättrad överblick över helheten. Besökaren kan navigera med hjälp av en traditionell informationsstruktur och via en A-Ö sida där besökaren kan söka efter program genom att filtrera med hjälp av ord, fond, län eller mål. Möjlighet att puffa en eller flera budskap på startsidan samt visning av tweets som använder #eufonder hjälper besökaren att få aktuell information.

Webbplatsen hittar du på eufonder.se.

Jönköping

Jönköping

Limepark AB

Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Vägbeskrivning

SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJE

Limepark AB

Kronstrandsgatan 1
151 36 Södertälje
Vägbeskrivning

Timrå

Timrå

Limepark AB

C/o Söråkers folkets hus
Folketshusvägen 10
Box 44
860 35 Söråker
Vägbeskrivning

Örebro

Örebro

Limepark AB

Kansligatan 1
703 61 Örebro
Vägbeskrivning

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Limepark AB

Magasinsallén 2
891 31 Örnsköldsvik
Vägbeskrivning

*

I supporten:
Evylyn
AAA - Högsta kreditvärdighet